woordescapades

Onthekelen

Deze zomer was ik in Friesland in het vlasmuseum It Braakhok in Ee. Daar heb ik een hekel gezien. We kennen allemaal het woord hekel in de betekenis van afkeer en tegenzin en hekelen in de zin van scherp kritiseren. Minder mensen weten dat een hekel een werktuig was om vlas en hennep te zuiveren en de lange van…

Lees verder...

Deurbelwachttijd

Je staat voor een deur en drukt op de bel. Dan begint de deurbelwachttijd. Jij staat buiten, de ander is binnen, als het goed is. Misschien is de ander niet thuis, of in de tuin, of op zolder, of op de wc, of in de douche, of in bed, in slaap, of rollebollend met een ander, of de ander…

Lees verder...

Spraakwatervalstrik

Ik begin mijn verhaal vandaag bij een blijspel uit 1709. De gewaande weuwenaar met het bedroge kermis-kind EERSTE BEDRIJF - EERSTE TOONEEL. MARIA, DINA. Eenige Bueren luysteren van ter zyden. Maria. Goeden dag, Buerdochter, hoe gaat het jou toch al In deze kermis tijd? Dina. Zoo tusschen vroed’ en mal. Ik heb op de kermis mijn oogen zeer gezien:…

Lees verder...

Zol

Voor de naam van deze podcast heb ik gekozen voor een heel kort woord. Zol. Voor de betekenis van dit kleine, vergeten woord, moeten we naar Noordoost-Groningen, we duiken in de voorlopers van de moderne Nederlandse taal en we struinen door het Woordenboek der Nederlandsche taal. Ik begin in de Middeleeuwen bij het Middelnederlands, het Middelnederduits en het Oudhoogduits.

Lees verder...