woordescapades

Spraakwatervalstrik

Welkom bij Zol, de podcast over oude en nieuwe woorden. Mijn naam is Christian Zierleyn. Ik begin mijn verhaal vandaag bij een blijspel uit 1709. De gewaande weuwenaar met het bedroge kermis-kind EERSTE BEDRIJF - EERSTE TOONEEL. MARIA, DINA. Eenige Bueren luysteren van ter zyden. Maria. Goeden dag, Buerdochter, hoe gaat het jou toch al In deze kermis tijd? Dina.

Lees verder...

Zol

Welkom bij Zol, de podcast vol woordescapades rondom oude en nieuwe woorden. Mijn naam is Christian Zierleyn. Voor de naam van deze podcast heb ik gekozen voor een heel kort woord. Zol. Voor de betekenis van dit kleine, vergeten woord, moeten we naar Noordoost-Groningen, we duiken in de voorlopers van de moderne Nederlandse taal en we struinen door het…

Lees verder...